Persbericht 15 november 2021
Geen bevrijdingsfeest in Amsterdam voor jonge Amsterdammers in 2022.
Amsterdams Comité besluit onrechtmatig tot stoppen Bevrijdingsfestival. Onduidelijk waar € 700.000,- van Comité heen gaat.


Jullie hebben gelijk, maar krijgen het niet’. Of misschien: ‘Juridisch was het eigenlijk geen besluit, maar ik bekrachtig het toch’. Dat is de boodschap die wij van de burgemeester namens het college kregen, bijna zeven maanden na het indienen van ons bezwaar op het besluit van het Amsterdams Comité 4 en 5 mei d.d. 15 maart jl. Het besluit betekent dat onze subsidie van
€ 23.000 (gemeente Amsterdam) en € 40.000 (Nationaal Comité 4 en 5 mei) voor het Bevrijdingsfestival Amsterdam zonder inhoudelijke argumenten wordt stopgezet.


De conclusie van de bezwaarcommissie en het college is dat het Amsterdams Comité onrechtmatig besluiten heeft genomen namens het college. Dat hadden zij dus niet mogen doen. Dat maakt deze situatie des te pijnlijker. 

Anderhalf jaar lang zijn we als festival tijdens de coronacrisis met onduidelijke, mondeling gedeelde, ideeën en mailtjes door het Amsterdams Comité onder druk gezet meer te doen met hetzelfde budget, terwijl geschermd werd met mandaat van het college. Dit mandaat blijkt er niet te zijn. Het Amsterdams Comité, zo erkent de gemeente, is een adviesorgaan en gaat niet over de besteding van het gemeentelijke budget. Toch is het besluit over het festival, na 7 maanden, bekrachtigd door het college. In beroep gaan tegen een besluit, duurt een half jaar. Nu aanvullende fondsen werven, terwijl de organisatie al moet starten, is vrijwel onmogelijk. Dit betekent: 5 mei 2022 geen gratis Bevrijdingsfestival in het Westerpark voor de 35.000 Amsterdamse jongeren die we daar jaarlijks trekken.
We hebben dan ook een brandbrief gestuurd naar de raad. 


Het Amsterdam Comité houdt zich niet aan de regels, maar het festival moet stoppen.

De laatste jaren heeft het Amsterdams Comité geen enkele blijk gegeven van een vernieuwende richting. Dit is wel het argument geweest om het Bevrijdingsfestival te stoppen. Het is onacceptabel (een gotspe) dat een comité met een budget van minimaal € 700.000,- een kleine festivalorganisatie onderuit haalt, terwijl diezelfde organisatie wél altijd aan de landelijke en gemeentelijke voorwaarden heeft voldaan. Tegelijk hoeft het Amsterdams Comité blijkbaar geen verantwoording af te leggen over de middelen die, zo blijkt nu, oneigenlijk zijn besteed. Een adviescommissie die jarenlang zonder mandaat bijna drie kwart miljoen publieke middelen zelfstandig uitgeeft, wordt de hand boven het hoofd gehouden. Een kleine festivalorganisatie -met een bereik van 35.000 jongeren- die zich altijd keurig aan alle regels houdt, wordt opzij geschoven. Dat midden in coronatijd.
Facturen uit 2020 en 2021 zijn niet betaald, meerjarenafspraken tot en met 2022 worden genegeerd.


Wij beogen met het Bevrijdingsfestival Amsterdam een gratis, laagdrempelig festival te organiseren waar met brede randprogrammering het belang van vrijheid en democratie over het voetlicht wordt gebracht. Wij deden dit altijd ook in opdracht van en volgens de richtlijnen van het Nationaal Comité, in lijn met alle landelijke Bevrijdingfestivals en in aansluiting op de (oude) programmering van 5 mei in de stad die het Amsterdams Comité moest organiseren. Het belang van het vieren van vrijheid op een toegankelijke manier, juist met jongeren, is wat ons betreft relevanter dan ooit. Wij willen het festival graag organiseren, ook in 2022 en verder, maar dan moet de gemeente nu ingrijpen.


Achtergrond financiële opbouw

    •    Het Amsterdams Comité beheert nu € 700.000 gemeentelijke middelen. Dit budget besteedt het comité naar eigen inzicht, naar nu blijkt onrechtmatig.

    •    Het Bevrijdingsfestival Amsterdam ontving jaarlijks € 23.000 uit dit budget. Dit budget ging via leges, vergunningen en andere gemeentelijke verplichtingen grotendeels weer terug naar de gemeente Amsterdam. Daarnaast ontving het Bevrijdingsfestival jaarlijks € 40.000,- van het Nationaal Comité. Deze fondsen liepen via het Amsterdams Comité, maar de resultaatafspraken en afrekening werd door het Bevrijdingsfestival altijd gemaakt in samenspraak met het Nationaal Comité zelf. Dit budget wordt nu toegevoegd aan de gemeentelijke middelen van het Amsterdams Comité, zonder onderbouwing of verantwoording.