ANBI

ANBI status


Stichting Het Vrije Westen heeft de Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor een gift aftrekbaar is. Dit betekent dat je meer mag aftrekken dan je geschonken hebt. Een gift kan dus fiscaal gunstig uitpakken. 

Mocht je interesse zijn gewekt, en/of wil je meer lezen over de technische voorwaarden van de ANBI-status? Check dan anbi.nl

Het Bestuur


Cor Schlösser - Voorzitter


Peter de Baare - Penningmeester


Sander Volten - Secretaris


De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt hernoembaar.

Financiële gegevens


Fiscaal Nummer: NL8526.55.745 B01


Kamer van Koophandel: 57607435


IBAN: NL12 TRIO 0784 8515 57


Beloningsbeleid


Het bestuur vervult haar taken onbezoldigd. De Stichting heeft geen werknemers. De organisatie bestaat uit 1 directeur die als ZZP’er werkt voor de Stichting. Rondom en tijdens het festival worden er ongeveer 20 ZZP’ers ingehuurd voor de verschillende taken.

Doel van de Stichting


Het organiseren van een cultureel evenement in het kader van de jaarlijkse 5 mei viering op het Westergasfabriekterrein. Het festival is gratis en vrij toegankelijk. Het festival wil een actuele inhoud geven aan 5 mei, waarin de huidige vrijheid en onvrijheid een grote rol zal spelen. Door samen te werken met vele lokale initiatieven en een focus op een een jonge doelgroep wil Het Vrije Westen midden in de maatschappij staan, met diversiteit en actualiteit als speerpunten.

Missie van de Stichting


De missie van het Vrije Westen is het vieren van de vrijheid door het organiseren van een Bevrijdingsfestival dat door een gelaagde programmering bewustzijn creëert en bewustwording stimuleert rondom het thema vrijheid voor een jong publiek, met muziek als verbindend element.


Het Bevrijdingsfestival Amsterdam is er voor iedereen. Wel krijgen nieuwe generaties extra aandacht. Op het Bevrijdingsfestival worden jongeren bewust gemaakt van het begrip ‘vrijheid’, met volop ruimte om er zelf betekenis aan te geven. 

Bevrijdingsdag is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van de vrijheid die je hebt en ons te realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.


Financiën van de Stichting


De stichting verkrijgt haar inkomsten voor ongeveer 50% uit subsidies van de Gemeente Amsterdam, en ongeveer 50% uit inkomsten van de horecaomzet op 5 mei.

Het exploitatieresultaat van het festival is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Toegang is gezien de aard van het festival- onze vrijheid vieren- gratis. Ook maakt de locatie van het festival in het Westerpark het onmogelijk om het festivalgebied afdoende te omheinen. Daarmee moet het festival draaien op baten uit: subsidies, sponsorinkomsten, verkoop dranken en eten en toiletinkomsten. Een eventueel positief saldo wordt aan de reserve toegevoegd om zo een slecht jaar te kunnen compenseren.