ANBI

Stichting Het Vrije Westen is aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Wil je weten wat een ANBI status precies inhoudt? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Stichting Het Vrije Westen heeft een bestuur met de volgende leden:

Cor Schlösser (voorzitter)
Lucien Kembel (penningmeester)
Thessa Sijderius (secretaris)

Het bestuur is onbezoldigd.

Festival Het Vrije Westen wordt geproduceerd door Per Meijer en is te bereiken op info@hetvrijewesten.eu