Westergasfabriek Free WiFi 

Bezoekers van de Westergasfabriek kunnen gratis draadloos internetten in alle evenementengebouwen en een groot deel van het omliggende park. Het gratis WiFi netwerk ontsluit het gebied tussen de ingang aan de Haarlemmerweg, het manifestatieterrein en het Klönneplein bij de Gashouder.

Gebruik maken van Westergasfabriek Free WiFi is simpel:

Selecteer het netwerk WGF FreeWiFi

Start je internet browser op en ga naar www.westergasfabriek.nl

Log eenmalig in met een e-mailadres of via Facebook.