Social Return

Geef je Hard-Cup glas aan een goed doel bij elke area/podium.

Als bezoeker moet je bij je eerste drankje op Het Vrije Westen een Hard Cup aanschaffen, die je vervolgens bij elke nieuwe bestelling inruilt tegen een schone Hard Cup . Maar wat doe je met je glas als je weggaat, of niks meer wilt bestellen? Aangezien Het Vrije Westen een gratis, vrij toegankelijk festival is zit er geen statiegeld op de Hard Cups . 

Bij elk podium/area wordt een inleverpunt voor de gekochte cups gecreëerd. De studenten van het ROC in samenwerking met EventHands leggen con­tact met een goed doel, ontwerpen een stand waarbij de doelstellingen van het goede doel worden gebruikt om een tot de verbeelding sprekende stand te komen. Er wordt informatie gegeven waar de donatie voor wordt gebruikt. De Hard Cups worden verzameld, geteld en ingeleverd bij onze barpartij. 

De opbrengsten van deze bekers wordt geschonken aan drie organisaties in de buurt van het Westerpark (in 2019 Plastic Soup Foundation, Dierenambu­lance en Kinderboerderij Westerpark). Op deze manier blijft het park schoon en dragen wij bij aan het welzijn van anderen in de buurt. 

EventHands verzorgt in samenwerking met het ROC trainingen van maxi­maal één jaar voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar die aan de slag willen in de culturele sector en/of festivalwereld. Zij leiden hen op tot festivalmede­werker en begeleiden hen bij het vinden van werk en/of aanvullende oplei­ding. De jongeren krijgen trainingen en workshops die ze klaarstomen voor het werk achter de schermen op festivals en culturele evenementen én ze krijgen persoonlijke coaching. 

Op Het Vrije Westen zijn jongeren van EventHands uit Amsterdam West op verschillende gebieden actief, zoals de innamepunten voor de Hard Cups en het Dilemma Huis op het veld.